• Domov
  • Novice
  • O nadomestilih izvajalcem šolskih prevozov

V četrtek, 20.5.2021 je v spletnem okolju potekal sestanek o plačilu nadomestil izvajalcem šolskih prevozov. Na sestanku so bili ob predstavnikih prevoznikov, pristojnega ministrstva prisotne tudi vse tri asociacije. Predstavniki prevoznikov so predstavili težave, s katerimi se soočajo vse od razglasitve pandemije, saj v zadnjem letu dni prevozov praktično niso izvajali. Opozorili so, da tega bremena sami ne bodo zmogli in, da predlagajo, da podobno kot je sredstva namenila država, to naredijo tudi občine. Država je namreč z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 zagotovila nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra 2020 do 24. junija 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni. Izvajalci so upravičen do nadomestila izpada prihodkov v višini 50 odstotkov fiksnih stroškov prevoznika. Ti so določeni s 36 odstotki dnevne cene oziroma 36 odstotki dnevne pogodbene cene. Izvajalec šolskih prevozov je tako upravičen do nadomestila v višini 18 odstotkov dnevne cene ali v višini 18 odstotkov pogodbene cene na dan.

Predsednik SOS, Peter Misja je opozoril, da je skupnost pristojno ministrstvo oz. državo večkrat pozvala k celoviti in enotni rešitvi težav prevoznikov, saj to lahko naredi le državna raven skozi zakonodajna določila. Občine v tem trenutku pač ne razpolagajo z ustrezno pravno podlago za pokrivanje izpada stroškov prevoznikov v času razglašene pandemije. Povedal je tudi, da je SOS večkrat pozvala, da se rešitev opredeli v t.i. PKP-jih, v katerih je bilo mogoče najti tudi rešitve, ki mogoče tja ne bi sodile, samo za prevoznike to ni bilo mogoče. Opozoril je tudi, da država ob splošnem razdeljevanju dodatkov ni sposobna zagotoviti 1,5 mio eurov na letni ravni zato, da bi zmanjšala stisko prevoznikov, kar je nesprejemljivo. Predlagal je, da se asociacije in ministrstvo pristojno za promet v naslednjem tednu sestanejo in pripravijo ustrezno rešitev. Takšna je bila nato tudi končna odločitev sestanka.

< Vse aktualne novice