• Domov
  • Novice
  • O nižanju stroškov na sestankih z ministrstvoma za izobraževanje, znanost in šport ter za infrastrukturo

V sredo, 24. aprila 2019 se je ponovno sestala Vladna delovna skupina za nižanje stroškov občinam. Predstavniki občin so se sestali z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s katerim naj bi preverili možnosti nižanja stroškov ali ureditev sistemov na področju obveznosti občin na področju otrok s posebnimi potrebami in  šolskih prevozov, pregledali pa tudi predlog ministrstva za spremembo Zakona o vrtcih ter pravilnika, ki naj bi določil obveznosti varuhov otrok na domu. Sestanek ni izpolnil pričakovanj, saj vladna stran ni bila pripravljena slišati s kakšnimi problemi se občine pri izvajanju zakonskih in podzakonskih določil srečujejo, kaj šele skupaj iskati rešitve za razrešitev težav, ki se na terenu pojavljajo. Občine, skupnost in združenji v procesu, ki smo si ga skupaj z ministrstvom za javno upravo zastavili in ga je potrdila tudi Vlada RS ne pričakujemo rešitev, ki so nesistemske, ki so »nemogoče«, ali pa bi povzročile dodatne stiske ljudem. Pričakujemo pa razrešitev dolgoletnih težav pri izvajanju predpisov, pričakujemo ureditev sistemov tako, da bodo možnosti za vedno pogostejša izkoriščanja nekaterih in nerazumljivo porabo javnih sredstev zmanjšana na minimum. Tudi na ta način je mogoče znižati stroške občin. Vendar za to občine in skupnost ter združenji potrebujemo partnerja, sogovornika na ravni ministrstva. Pozitivni rezultati sestanka na ministrstvu so bili pičli. V nadaljevanju sestanka smo se sestali na temo zakona o stvarnem premoženju države in občin. Tudi tu nismo dosegli kakšnih pozitivnih premikov. Problem namreč izhaja iz dejstva, da nekatera določila, ki so potrebna za ravnanje države, občinam povzročajo izjemne težave, saj jim onemogočajo urejanje zadev, za katere so po drugi zakonodaji pristojne (npr. prostorska, stanovanjska problematika romske skupnosti,…). Zakon o javnem naročanju bo, so nam povedali noveliran, občine, skupnost in združenji pa bomo vključeni v nastajanje in usklajevanje.

V četrtek, 25. aprila 2019 se je delovna skupina sestala z ministrstvom za infrastrukturo na temo predlogov občin za nižanje stroškov. Obravnavali so predloge za spremembo Zakona o cestah in sicer, da država prevzame stroške vzdrževanja in investiranje v objekte ob državnih cestah. Predlogi so naleteli na nasprotovanje ministrstva. Njihov argument je bil, da je pristojnost države promet, pristojnost občin pa varnost, kamor sodijo pločniki, kolesarske steze, semaforji, prehodi za pešce,….. V razpravi smo razvili tezo, da (glede na argumente ministrstva) bi moralo ministrstvo prevzeti vsaj opremo, ki je povezana s prometom, npr. semaforje na državnih cestah. Četudi ministrstvo temu nasprotuje, bomo predloge še dodatno okrepili in jih ponovno uvrstili v zahteve občin in asociacij. V razpravi smo odprli tudi vprašanje lastništva cest. Vendar so na ministrstvu na stališču, da tega področja ni mogoče urejati drugače. Sklicevali so se na mnenja zakonodajne službe ter dosedanje odločitve ustavnega sodišča.

< Vse aktualne novice