• Domov
  • Novice
  • O novostih na področju arhiviranja in pisarniškega poslovanja

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike Slovenije organizirala posvet na temo »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, ki se je odvijal v torek, 24.9.2019.

Sonja Jazbec in mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje sta v prvem delu predstavili  arhiviranje dokumentov v fizični obliki in nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi s poudarkom na noveliranem klasifikacijskem načrtu za občine. Na tem mestu je bila posebna pozornost namenjena postopku izvedbe prilagoditve. Občina sprejme klasifikacijski načrt, v katerem določi roke hrambe dokumentarnega gradiva v skladu z orientacijskimi roki, določenimi s pravilnikom. Noveliran klasifikacijski načrt mora posredovati v pristojne arhive v ponovno določitev arhivskega gradiva. Nato pa sledi implementacija nove verzije klasifikacijskega načrta v informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva.

V drugem delu sta dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS in Miroslav Milovanovič s podjetja Virtuo d.o.o  govorila o ključnih novostih Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah in vzorčnih notranjih pravilih SOS za občine.

< Vse aktualne novice