• Domov
  • Novice
  • O položaju in prihodnosti občin na skupščini SOS

V sredo, 3.6.2020 je v prostorih Športne dvorane Medvode potekala redna letna seja skupščine Skupnosti občin Slovenije, na kateri so zbrane županje in župani skupaj obravnavali:

  • Prihodnost, razvoj in financiranje občin

Minister za javno upravo, Boštjan Koritnik je uvodoma povzel, da se je v obdobju razglašene epidemije Covid-19 izkazalo, da lokalna samouprava deluje dobro. V tem obdobju je ministrstvo tudi dobro sodelovalo z vodstvi asociacij občin in skupaj smo iskali rešitve za situacije, ki so se pojavljale v občinah zaradi izrednih razmer, je nadaljeval. Minister je izpostavil tudi posebno oblikovano vladno delovno skupino za iskanje učinkovitih rešitev s področja davkov, gospodarstva in okolja in prostora, kamor so vključeni tudi predlagani predstavniki občin, ter prepričanje na pozitivne premike, ki jih bomo dosegli s skupnim delom.

Minister je zaključil: »Če stopimo skupaj z dialogom in upoštevamo različnosti, lahko naredimo tisto, kar se bi v določenih okoliščinah zdelo nemogoče.«

Županje in župani občin članic SOS so povedali, da so bile občine na veliki preizkušnji, zaradi raznolikosti pa so se tudi prilagajale in različno spopadale z nastalo situacijo. Dvig povprečnine so županje in župani pozdravili, vendar opozorili, da s tem delo še ni zaključeno. Zato so pozvali ministrstva k okrepitvi sodelovanja s skupnostjo ter k obnovitvi sistema, ki bo skupnosti in združenjem omogočil aktivno participacijo na vseh tistih področjih, ki se tičejo delovanja občin.

Med drugim so članice in člani skupščine izpostavili težave praznjenja obmejnih območij ter nujnosti dodatne državne pomoči, da bodo te občine lahko ohranile poselitev teh za državo strateško pomembnih območij. Opozorili so tudi na dolge postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj in nepovezanost državnih institucij kar zavira gospodarski razvoj v občinah. Na vprašanje članov skupščine glede faze v kateri se nahaja sprejem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je minister povedal, da ministrstvo za javno upravo sprejem zakona podpira in si tudi prizadeva, da bo zakon čim hitreje potrjen v Državnem zboru. Spregovorijo še o pomembnosti enotnega pristopa pri obračunavanju NUSZ, reševanju sožitja med romsko in ne-romsko skupnostjo, možnosti financiranja države v okviru skupnih občinskih uprav, spremembi formule za financiranje občin, obsegu finančnih sredstev za cestno infrastrukturo, problematiki financiranja komunalne opremljenosti, ureditvi površinskih voda za turizem in prosti čas,  postopkih prenosa kmetijskih zemljišč iz sklada na občini in ostalih aktualnih temah.

  • Proces ustanavljanja pokrajin

Za proces ustanavljanja pokrajin je predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek povedal, da se nadaljuje, kar kaže na to, da gre za državotvoren projekt, saj se ni ustavil niti zaradi menjave vlade niti zaradi krize. Kot naslednji korak je bilo povedano, da bodo pristojna ministrstva do srede junija 2020 pripravila oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, na podlagi katerih bo strokovna skupina pripravila predloge pokrajinske zakonodaje, delovno gradivo pa bo posredovano v opredelitev tudi občinam.

  • Dokumenti SOS za leto 2019 in 2020

Članice in člani skupščine SOS so obravnavali in sprejeli tudi dokumente SOS za leti 2019 in 2020, ter se seznanili s preteklimi in načrtovanimi aktivnostmi SOS.

Galerija slik skupščine.

 

Po zaključeni skupščini SOS je sledila slavnostna podelitev plaket občinam podpisnicam Sporazuma o organizaciji dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Več informacij je na voljo TUKAJ.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice