• Domov
  • Novice
  • O prednostih, slabostih, tveganjih in priložnostih priprave projektov     

V četrtek, 20.5.2021 je s pričetkom ob 11h, v soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije, potekalo usposabljanje o pripravi in vodenju projektov v videokonferenčnem okolju Zoom. Udeleženke in udeleženci srečanja so imeli priložnost okrepiti temeljna znanja in spretnosti s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov. Znanje in dolgoletne izkušnje sta med prisotne delila predstavnika slovenskih svetovalnih podjetij.

Jernej Stritih, direktor svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Stritih je izpostavil pomembnost logičnega okvirja, ki predstavlja orodje za pripravo, vodenje in oceno projektov oz. programov. Povedal je, da pripravljavcem projektov t.i. logični okvir omogoča opredelitev in strukturiranje aktivnosti, jasno notranjo strukturo projektov, ustreznejše spremljanje, hitro ovrednotenje projektov kot tudi preverjanje rezultatov. S prisotnimi je opravil še praktično vajo, vezano na zasnovo logičnega okvirja, pripravo SWOT analize in postavitev vizije.

V nadaljevanju usposabljanja je Matevž Premelč, vodja projektov svetovalnega podjetja ZaVita spregovoril, čemu je smiselno posvetiti pozornost pri pripravi projektov. Predstavil je ustrezen kot tudi manj ustrezen pristop k prijavi na projekt. Povedal je, da je dober projekt posledica dolgoročnega sodelovanja in analize potreb. Med drugim je ozavestil prisotne o največjih in najpogostejših napakah projektnega dela. Udeležence je ob koncu seznanil še o možnih aktivnostih v obdobju priprave na projekt do odprtih projektnih razpisov. Med priporočljivimi aktivnostmi je poudaril določitev prioritetnih projektov, pripravo splošnih okvirjev projekta (cilji, aktivnosti, proračun, kader) in iskanje pravih partnerjev.

< Vse aktualne novice