• Domov
  • Novice
  • O Priporočilih za pripravo občinskega odloka (OUNK) in prvih dveh testnih odlokih (Občin Moravske Toplice, Solčava)

V torek, 22. marca 2022 je potekala Predstavitev priporočil za pripravo občinskega odloka (OUNK, tj. Odloka o urejanju podobe naselij in krajine) in prvih dveh testnih odlokov (Občin Moravske Toplice, Solčava). Priporočila so plod vzajemnega in vsaj dve-letnega premišljenega sodelovanja Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS.

Jernej Červek iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je po uvodnem pozdravu SOS, zbrane nagovoril o pripravi OUNK v okviru Državnega prostorskega reda (DRP), ki je dobil pravno podlago že z ZUreP-2. Novi zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) pa razširja in natančneje specificira nabor posegov v prostor, ki se lahko urejajo z OUNK. Med drugim je zbrane obvestil, da so Priporočila s prilogami v zaključni fazi in usklajevanju ter bodo na ogled v spletni obliki v naslednjih tednih, ko bodo tudi javno objavljena na spletni strani MOP.

Vilijem Fabčič, občinski urbanist je v nadaljevanju podal nekaj uvodnih pojasnil glede vzpostavljanja orodja, s katerimi bi lahko usmerjali ureditve, ki tvorijo antropogeni prostor, v katerem živimo. Komentiral je, da se je instrument prostorskega načrtovanja (OPN) izkazal v praksi za preveč okornega za načrtovanje takšnega merila in pri tem izpostavil smotrnost priprave OUNK.  Predlagal je, da se normativni del pri odloku omeji, usmeritvene vsebine pa pripravi kot priloge odloka. Med drugim je izpostavil potrebo po grajenju občinskega prostorskega reda. Poudaril je, da mora odlok obstajati od ljudi za ljudi ter priporočal občinam s testnimi primeri odlokov, da le-te predhodno pregledajo z obstoječimi prostorskimi akti, in šele nato   v naslednji fazi sprejmejo sam odlok.

Dr. Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta RS je izpostavil celovit pristop k pripravi in izvajanju OUNK, to je priporočene korake, ki so potrebni za pripravo in izvajanje OUNK.  Izpostavil je, da je v vseh petih fazah treba smiselno vključevati prave ljudi kot tudi teme. Vsi koraki namreč obsegajo stalno spremljanje stanje in spodbud v prostoru na vseh ravneh delovanja. Med drugim je izpostavil seznanitev strokovne in laične javnosti z namero o pripravi OUNK. Predlagal je, da naj občine v prvem odloku vključijo najbolj pereče tematike z detajli, v nadaljevanju pa naj se občina loti še preostalih prostorskih problematik.

Luka Ivanič, pravnik z izkušnjami iz prostorskega resorja je zbrane nagovoril o zakonodajnem orisu priprave OUNK. Izpostavil je razumevanje osnovnega namena in vsebine odloka. Zbrane je nagovoril, da si izberejo vsebine, ki jih želijo naslavljati in pri tem izpostavil prostorske izvedbene pogoje (namembnost, lega, velikost, oblikovanje), ki so razumljeni pod pojmom “urejenost”. Pozornost je namenil tudi možnosti urejanja problematike splošne in posebne rabe javnih površin (npr. postavitev gostinskih vrtov, gradbenih odrov in gradbišč). Med drugim je spregovoril tudi o aplikaciji skupnih pravil glede prostorskega načrtovanja in samega postopka priprave odloka.

V zadnjem sklopu posveta je sledila še predstavitev tesnih odlokov Občin Solčava in Moravske Toplice s poudarki na strokovni in pravni pripravi osrednjega dela kot tudi samih prilog.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice