V sekretariatu SOS smo z veseljem prejeli novico, da je Občina Grad pristopila k članstvu v Skupnosti občin Slovenije. Tako SOS šteje že 178 občin članic.

Občina Grad, ki jo vodi županja ga. Cvetka Ficko, leži na skrajnem SV Slovenije na zahodnem delu Goričkega, ki je sestavni del Prekmurja. Občina Grad zavzema 37,4 km2 površine in jo sestavlja 7 naselij: Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci, v katerih živi skupno okrog 2.400 prebivalcev. Naselja so se bistveno spremenila, hiše so prenovljene, adaptirane, veliko pa je že tudi novih gradenj. Prebivalci se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom za lastno rabo, nekaj je tudi piščančjih in prašičjih farm.

Občina ima dobro infrastrukturo z vsemi pomembnimi ustanovami. V središčnem delu vasi Grad je nastanjena občinska uprava v prenovljeni občinski stavbi, v kateri so še kulturna dvorana, pošta in matični urad. V občini pa se nahajajo še ostale ustanove: Osnovna šola Grad, vrtec, lekarna, zdravstveni dom, frizerski salon, cvetličarna, zobna ambulanta, banka, pisarna zastopstva zavarovalnice Triglav, župnišče in romarska cerkev Marije Vnebovzete, več gostiln, trgovina z živili, trgovina z gradbenim materialom ter trgovina s kmetijsko mehanizacijo in servisom, nogometno igrišče, kinološki poligon in bencinska črpalka 7/24 z ročno avtopralnico.V občini je tudi nekaj vinotočev z domačo kulinariko in prijetnim okoljem ter sobodajalcev z apartmaji in sobami.

< Vse aktualne novice