• Domov
  • Novice
  • Občina Tržič prva odprla podatke na portalu OPSI

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je zgrajen na odprtokodni programski opremi. OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor OPSI, ki je vzpostavljen na podlagi EU Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor in ima dvojno funkcijo:

  • predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja;
  • predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno berljivih formatih. Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto.

Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov” in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen.

Postopek prevzema podatkov in/ali postopek objave podatkov na portalu OPSI je opisan v Priročniku za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki ga je Ministrstvo za javno upravo skupaj z Geodetskim inštitutom izdalo v juniju 2016.

Občina Tržič je prva občina, ki je na portalu odprla podatke in sicer seznam vseh nepremičnin, ki jih prodaja ali oddaja Občina Tržič (podatki so dosegljivi na tej povezavi). Občina Tržič je tudi že pripravila seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki, ki sicer še ni objavljen, kot to določa 10b člen ZDIJZ (zagotavljanje odprtih podatkov za ponovno uporabo) v 2. odstavku: (2) Organi na nacionalnem portalu odprtih podatkov javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: nacionalni portal), ki ga vodi ministrstvo, objavijo seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki ter zbirke odprtih podatkov ali povezave na spletne strani, kjer so zbirke odprtih podatkov objavljene. Za objavo zbirk odprtih podatkov se uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.

Objavljamo vzorec, ki je lahko občinam v pomoč, kot izhodišče za pripravo tega seznama. V vzorcu so zapisane različne evidence s pravnimi podlagami v različnih zakonih, ki jih občine morajo voditi, k tem pa je potrebno dodati še evidence s pravnimi podlagami v lokalnih predpisih.

Na Ministrstvu za javno upravo so vzorec pregledali in komentirali tako:

– Pri naslovih je potrebno dodati še kakšno besedo več. Recimo, če bi občina X napisala Evidenca dokumentov, in potem še občina Y, bi imeli dve zbirki z istim imenom. Že sistem sam bi javil, da obstaja zbirka z istim imenom. Recimo, da bi napisali takole: Evidenca dokumentov Mestne občine Maribor.

– Dobro bi bilo še dodati, kakšnih dokumentov.

– tudi opis bi moral malo več povedati uporabnikom, kaj je vsebina evidence.

– kot primer referenčne zbirke, še posebej, ker gre za zbirko, katere ime se bo pojavljalo pri večini prekrškovnih organov so iz MJU predlagali https://podatki.gov.si/dataset/vpisnik-2

SLOVARČEK:

strojno berljiva oblika

odprti podatek

formalni odprti standard

metapodatek

V sodelovanju z ministrstvom pripravljamo tudi seminar za občine, na katerem se bomo osredotočili na praktično predstavitev postopkov pri pripravi seznama zbirk podatkov in objave odprtih podatkov na portalu OPSI. Seminar bo izveden 29.3.2017, podrobnosti glede vsebine seminarja, lokacije in prijave sporočimo v prihodnjem tednu.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice