• Domov
  • Novice
  • Občine morajo vlagati zahtevke za globe v postopkih osebnih stečajev

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na Finančno upravo RS z vprašanjem, ali morajo občine v postopku osebnega stečaja vlagati zahtevke v stečajno maso.

Dosedanja praksa občin je bila, da so v postopkih osebnega stečaja vlagale zahtevke za izplačilo globe. Dejstvo pa je, da je po naših informacijah bil izplen izredno majhen. V skladu z 408. členom ZFPPIPP, odpust na obveznosti plačila globe ne deluje, tako da občine oziroma njihovi prekrškovni organi po koncu stečajnega postopka nadaljujejo z izterjavo globe.

Iz navedenega nas je zanimalo, ali morajo občine vlagati zahtevke v postopku osebnega stečaja oziroma ali lahko počakajo na konec postopka in nato vložijo zahtevek za izterjavo globe.

Odgovor FURS-a si lahko preberete na tej povezavi, tej povezavi, odgovarjajo pa, da občine morajo vlagati zahtevke v postopku osebnega stečaja, saj je takšno določilo 296. člena ZFPPIPP, v katerem je določeno, da morajo vsi upniki prijaviti vse terjatve, ki so nastale do stečajnega postopka,  do stečajnega dolžnika prijaviti.

< Vse aktualne novice