• Domov
  • Novice
  • Občine si želijo pravne ureditve gorsko-kolesarskih enoslednic

V četrtek, 13.1.2022 je v sejni sobi Občine Logatec potekalo srečanje zainteresiranih občin, ki se zanimajo za izdelavo smernic (priporočil) za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic. Zbrane je uvodoma pozdravil župan občine Logatec Berto Menard, ki je med drugim povedal, da so tudi v Logatcu na voljo naravne danosti za gorsko kolesarjenje, in s tem izzivi o pravno-formalnem urejanju poti, to je enoslednic (do 1m širokih poti v naravnem okolju brez grajenih elementov).

Predstavnike in predstavnice zbranih občinskih uprav je nagovorila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, ki je izpostavila, da se je pred časom na sekretariat obrnila občina članica s prošnjo za sodelovanje pri izdelavi navedenih smernic. Skupnost občin Slovenije je tako jeseni 2020 že naslovila mnenjedajalce o pobudi za izdelavo priporočil, ki bi usklajeno z interesi vseh relevantnih deležnikov podala rešitve. V letu 2021 pa je SOS v sodelovanju s Kolesarsko Zvezo Slovenije pričela z operativnimi pripravami – izhodišči smernic in le-s temi v letu 2022 uspešno nadaljuje.

V prvem delu srečanja je Aljoša Žnidar iz Projekta Natura predstavil zakonodajna področja, razvoj gorskega kolesarstva, navade in potrebe kolesarjev ter druge vsebinske poudarke, ki so predstavljali izhodišče nadaljnje razprave.  Med razpravo so zbrani spregovorili o uvedbi morebitnih pogodbenih razmerij z nosilci urejanja prostora,  stroških vzdrževanja navedenih poti in drugih pravnih ter izvedbenih vprašanjih. Ob koncu srečanja so združno izpostavili dejstvo, da občine tovrstne smernice resnično potrebujejo, saj bodo le tako lahko v prvi vrsti zagotovile prostor lokalnim ljubiteljem gorskega kolesarstva in rekreativnim občanom, sočasno s tem pa poskrbele za varnost gorskih kolesarjev in drugih uporabnikov prostora. Gorski kolesarji si namreč tako kot preostali rekreativci v Sloveniji zaslužijo svoj “prostor pod soncem”.

< Vse aktualne novice