• Domov
  • Novice
  • Občinski inšpektorji o prenosu pooblastil nad enostavnimi objekti

V Trzinu je v sredo 7. marca potekal 5. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo. Članice in člani so na sestanku razpravljali o prenosu pooblastila nad nadzorom nad enostavnimi objekti na občinske inšpektorje. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ter Gradbeni zakon, sta na občine oziroma občinske inšpektorje prenesla nadzor nad objekti kateri ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Zakonska določila se začno uporabljati s 1.6.2018

Občinski inšpektorji so tako pred velikim izzivom, saj se pričakuje, da bodo s prvim junijem prejeli večje število prijav, oziroma nerešenih zadev. Da se bodo občinski inšpektorji lahko uspešno soočili z novimi pooblastili bo potrebna tudi ažurna komunikacija z državnimi inšpektorji.

V praksi se bo dogajalo na primer, da bo občan zgradil nadstrešek, ki ga je državni inšpektor pregledal in je odločil da je z nadstreškom vse v redu. Nato pa bo občan ta nadstrešek podaljšal in ta ne bo več v skladu s predpisi. Občinski inšpektor bo tako brez povratne informacije od državnega inšpektorja v konkretni zadevi nadstrešek, drugič odločal, kar je v nasprotju z zakonodajo. Občinski inšpektorji lahko v tem primeru odločajo samo o delu nadstreška, ki je bil dograjen, saj je o prvotnem nadstrešku že bilo odločeno. A za to potrebujejo informacijo, da je državni inšpektor že odločal o določeni zadevi in seveda kako je odločil.

Na sestanku je bilo prav tako izpostavljeno, da bo pritožb na odločbe več na področju enostavnih gradenj. Opozorili so tudi na dejstvo, da bodo župani pristojni za reševanje pritožb občanov na odločbe občinskih, medobčinskih ali mestnih inšpektorjev.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice