• Domov
  • Novice
  • Objava Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 v Uradnem listu RS

Dne 1. 12. 2021 so bili v Uradnem listu RS št. 187 objavljeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) in Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023). Začetek veljavnosti vseh prej navedenih aktov je 2. 12. 2021. Povezava na objavo v Uradnem listu RS je TUKAJ.

Hkrati vas želimo spomniti, da je bil na podlagi predloga SOS podprt amandma k ZIPRS 2223, po katerem bodo občine v proračunskih letih 2022 in 2023 prejele sredstva v višini 8% skupne primerne porabe. S sprejetim amandmajem se je tako za proračunski leti 2022 in 2023 določil za 2 % višji znesek, kot je za uravnoteženje razvitosti občin določen v Zakonu o financiranju občin.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice