• Domov
  • Novice
  • Objava Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS št. 207 z dne 30. 12. 2021 je bil objavljen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: Zakon).

Zakon uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba po kadrih z znanjem na tem področju. S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih občinskih uprav, država pripomore k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce. Zaradi tega je za leto 2022 načrtovanih dodatnih 500.000 evrov iz državnega proračuna, za leto 2023 pa še dodatnih 250.000 evrov.

Zakon ureja tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji. Sedaj je jasno določeno, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi romskih naseljih višje stroške delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice