• Domov
  • Novice
  • Objavljena Analiza lokalnih mladinskih politik po občinah

V letu 2015, tri leta po podelitvi prvih certifikatov Mladim prijazna občina, je Inštitut za mladinsko politiko zanimalo, kako se je v tem obdobju in v luči dogodkov, ki so zadnja leta zaznamovali področje mladine tako na nacionalni kot na lokalni ravni, razvijalo področje lokalnih mladinskih politik po Sloveniji.

Podatki Analize lokalnih mladinskih politik po občinah kažejo, da se od leta 2012 dalje občine pogosteje odločajo za načrtno urejanje področja mladine, vendar je potrebno na tem področju še veliko storiti. Mladi so pogosteje predmet raziskav in strateških dokumentov, ki bodisi urejajo izključno področje mladine in mladinskih politik bodisi namenjajo posebno pozornost mladini v splošnih dokumentih namenjenih širši populaciji prebivalcev posamezne občine. Prednost tako zastavljenih dokumentov se lahko kaže v poseganju na vsa področja družbenega življenja mladih v občini. Pomembno je namreč, da se lokalne skupnosti zavedajo, da mladih ne moremo in ne smemo enačiti zgolj s področjem zabave in prostega časa. Področje mladine namreč posega tudi na številna druga splošna področja, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, participacija, zdravje in še kaj. Urejanje tako širokega področja terja strateško načrtovanje. Le strateško načrtovanje lahko odgovarja na izzive časa, ki postavljajo mlade in lokalno skupnost, posebej v zadnjih letih, pred veliko preizkušnjo. Celotna Analiza lokalnih mladinskih politik po občinah je dostopna na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice