• Domov
  • Novice
  • Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2022 in 2023

Vlada RS je na 118. redni seji sprejela informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Vlada podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije tudi v letih 2022 in 2023.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), če se izkaže interes lokalnih skupnosti, kar pomeni, če je v izvajanje letalske obrambe pred točo vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične regije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, preostali del sredstev pa zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.

MKGP bo na podlagi sklepa vlade izvedel skupno javno naročilo, še pred izdajo sklepa o začetku postopka javnega naročila pa mora zbrati pooblastila občin. MKGP bo pričel s postopkom javnega naročanja, v kolikor se bo v izvajanje obrambe pred točo vključilo vsaj polovica od 71 občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije.

Ker se bo javno naročilo izvedlo po odprtem postopku, ministrstvo zainteresirane občine z branjenega območja vabi, da nemudoma po prejemu obvestila posredujejo ustrezno izpolnjena pooblastila, kar bo omogočilo čimprejšnjo izbiro izvajalca.

< Vse aktualne novice