• Domov
  • Novice
  • Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriteriji za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom

Vlada Republike Slovenije je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.

Obseg sredstev, ki se dodeli neposrednemu proračunskemu uporabniku iz priloge, predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku, njegovim organom v sestavi in posrednim proračunskim uporabnikom, ki sodijo v pristojnost neposrednega proračunskega uporabnika iz priloge.

Predstojniki neposrednih proračunskih uporabnikov iz te priloge, ob upoštevanju kriterijev iz priloge, določijo obsege sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih, ki so v njegovi pristojnosti. Posredni proračunski uporabnik posreduje zahtevek za nakazilo sredstev neposrednemu proračunskemu uporabniku, ki mu je določil obseg sredstev, z utemeljitvijo razlogov za dodelitev sredstev.

Neposredni uporabniki proračuna zahtevek za prerazporeditev pravic porabe za namen izplačila dodatka posredujejo Ministrstvu za finance. O prerazporeditvah pravic porabe na posebne postavke pri neposrednem uporabniku proračuna , na predlog Ministrstva za finance, odloča Vlada Republike Slovenije.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice