• Domov
  • Novice
  • Obvestilo glede objave in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Obveščamo vas, da je Državni zbor dne 12. 7. 2016 na 21. redni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) . Dne 18. 7. 2016 je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v zvezi z navedenim zakonom. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma določil 1. 9. 2016, kot zadnji dan za zbiranje podpisov pa 5. 10. 2016. V skladu s tretjim odstavkom 12.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko vloži zahtevo za razpis referenduma najmanj 40 tisoč volivk in volivcev, in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov.

Iz zgoraj opisanih razlogov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju še ni bil posredovan v objavo v Uradnem listu RS in posledično še ni začel teči v zakonu določen 15-dnevni vacatio legis. Objava in uveljavitev zakona sta torej odvisna od zaključka postopka v zvezi z zakonodajnim referendumom.

< Vse aktualne novice