• Domov
  • Novice
  • Objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve/delne oprostitve plačila najemnin za športne organizacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je v uradnem listu št. 3/2021 objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije, ki ureja postopek in način uveljavljanja pravice do oprostitve plačila najemnine po 95. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6).

Upravičenci so športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Materija Pravilnika ureja razmerja med upravičenci in lokalnimi skupnostmi, zato vas obveščamo o objavi  predmetnega Pravilnika.

Pravilnik je objavljen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije

< Vse aktualne novice