• Domov
  • Novice
  • Obvestilo o pripravi poročila PDP za zadnji dan proračunskega leta

Ministrstvo za finance je objavilo obvestilo o pripravi poročila PDP za zadnji dan proračunskega leta. Za vse blagajne javnega financiranja bosta namreč za zadnji delovni dan proračunskega leta praviloma pripravljeni dve poročili PDP (dve zaporedni številki poročila PDP za zadnji delovni dan), in sicer:

– poročilo PDP za zadnji delovni dan proračunskega leta bo poročilo  pripravljeno prvi naslednji delovni dan z redno zaporedno številko poročila, ki bo datirano na zadnji delovni dan, če bodo v knjigovodski evidenci FURS za ta dan evidentirani poslovni dogodki (npr. prejeto plačilo) za prejemnika,

– dodatno poročilo PDP z naslednjo zaporedno številko poročila, ki bo datirano na zadnji delovni dan proračunskega leta in bo pripravljeno najkasneje do 20. januarja. V dodatno poročilo bodo vključena plačila na račune 845 in 846, ki so bila prejemnikom razporejena prva dva delovna dneva v tekočem letu ter podatki, na podlagi katerih prejemniki povečajo oziroma zmanjšajo prihodke na ustreznem podkontu dajatev za zadnji delovni dan proračunskega leta, če bodo za posameznega prejemnika taki poslovni dogodki nastali v januarju tekočega leta.

Tudi lokalne skupnosti morajo do zaključka proračunskega leta 2018 uskladiti svoje postopke za zaključek proračunskega leta oziroma dopolniti informacijsko podporo za prejem in knjiženje dveh poročil PDP za zadnji dan proračunskega leta.

Celotno obvestilo objavljamo na tej povezavi.

< Vse aktualne novice