• Domov
 • Novice
 • Obvestilo občinam: Usklajevalni sestanek glede aktivnosti zaradi Koronavirusa

V četrtek 12. marca 2020 je v prostorih Ministrstva za obrambo potekal usklajevalni sestanek glede aktivnosti zaradi Koronavirusa.

Uradni zapisnik se nahaja TUKAJ.

Na sestanku je bilo predlagano za občine:

 1. Občine vzpostavijo delovanje občinskih poveljnikov Civilne zaščite s štabi (glede na razmere se predlaga, da se štab ne sestane v enem prostoru, ter da vsa komunikacija poteka na daljavo zaradi varnosti članom štaba)
 2. Na sestanku je bil podan predlog, da se v štabe ne aktivira predstavnikov medicinske stroke, ki so zaposleni v domovih za starejše, saj je njihova prisotnost nujno potrebna v domovih

 Za ljudi, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ne morejo sami oskrbovati prek pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih je potrebno organizirati preskrbo z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili. Predlagamo, da to organizirate v sodelovanju z izvajalci pomoči na domu in humanitarnimi organizacijami. Način organizacije naj bo tak, da prihaja do čim manj stika med izvajalci pomoči in obolelimi. Predlagamo, da v dogovoru z izvajalci objavite telefonsko številko, na katero bodo ljudje lahko zaprosili za tovrstno pomoč. Predlagamo, da oblikujete standardizirane pakete hrane za določeno obdobje in potrebnim dostavite take pakete kot brezplačno humanitarno pomoč. Prevzema gotovine ne priporočamo, prevzem bančnih kartic odsvetujemo. Za dostavo zdravil je potrebno prevzeti zdravstveno kartico. Oseba, ki prevzame zdravstveno kartico naj se (če se osebno ne poznajo) naj se izkaže s pooblastilom, ki ga izda občina. Kartico naj prevzame na higiensko primeren način (npr.:pozvonite in se odmaknite; oseba, ki pomoč potrebuje položi kartico na prag in se umakne v stanovanje; kartico vzemite z rokavicami za enkratno uporabo in jo razkužite z alkoholnim razkužilom; zdravila in kartico položite na prag in pozvonite ter se odmaknite; počakajte toliko časa, da oseba, ki pomoč potrebuje vzame zdravila in kartico in zapre vrata). O tem kaj je bilo dostavljeno, komu, kam in kdo je dostavil, kateri dan in uro vodite evidenco.

 1.  Vse ukrepe je potrebno izvajati do preklica in brez izjem (obiski v domovih za ostarele, zdravstvenih domovih…)
 2. Občine za vse nastale stroške hranijo dokazila ter poročila, saj bo le tako možna refundacija s strani države.
 3. Vse informacije, ki jih posredujejo občine se posredujejo tudi na regijske izpostave CZ, ter se tako zagotovi obveščenost Poveljnikov CZ s štabi.
 4. Zagotoviti je potrebno neprekinjeno izvajanje obvezne javne gasilske službe. Stalno spremljajte razpoložljivost osebja za izvajanje javne gasilske službe in po potrebi razporejajte osebje in opremo, da bo zagotovljena vsaj minimalna intervencijska pripravljenost. Za otroke operativnih oziroma poklicnih gasilcev je, glede na njihove domače potrebe, je potrebno zagotoviti varstvo v vrtcih oziroma šolah.

Enako je potrebno zagotavljati tudi za druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti ipd.

 Drugi sprejeti sklepi na sestanku:

1.       Vsi v verigi poveljevanja morajo biti direktno obveščeni. Obvezno direktno obveščanje županj in županov preko občinskih elektronskih naslovov. URSZR določi kontaktno točko za občine, ki bodo predvidoma ob  aktivaciji državnega načrta regijske izpostave civilne zaščite.

2.       URSZR pošlje občinam v vednost obvestilo podjetjem, da morajo zagotavljati nujno infrastrukturo biti v službah (elektrika, voda, komunala…)

3.       Ministrstvo za delo posreduje občinam in izvajalcem pomoči na domu navodila v času epidemije

Kratek zapis sestanka:

 • URSZR bo aktivnosti izvajal po sistemu SVOD (Sistem vodenja odziva na dogodke)

Na kratko o sistemu AVOD, ki izhaja iz teorije vodenja ob izrednih dogodkih, ki e bila v osnovi razvita v ZDA. Sistem že uporabljajo države tudi v EU (Avstrija, Italija, Švedska…). Sistem SVOD ima 5 stebrov

 1. Vodenje
 2. Operativa (sem so vključeni URSZR, občine, regijske izpostave CZ, Ministrstvo za zdravje, NIJZ)
 3. Načrtovanje (Ministrstvo za zdravje in NIJZ)
 4. Logistika (izvaja URSZR)
 5. Finance in administracija (vsi izvajalci morajo hraniti vsa poročila in finančna dokazila, saj bo po koncu krize potrebno poročati stroške zaradi refundacije s strani države.

Zaščitna oprema. Izpostavljeno je bilo, da se ne ve kdaj bo krize mimo, ter kdaj bodo stekle nove nabave zaščitne opreme, zato je pomembno, da se z opremo ravna kar se da previdno. Vsa zaščitna oprema za zdravstvo in socialno varstvo se zahteva prek Ministrstva za zdravje. Zaščitna oprema za delo sil za zaščito, reševanje in pomoč se zahteva prek URSZR.

Tako so navodila, da se zaščitna oprema uporablja samo na vstopnih točkah, ter pri delu z osebami, ki imajo potrjeno okužbo. Pri preventivi se zaščitna oprema ne uporablja. Izpostavljeno je bilo, da so vsi preventivni pregledi ustavljeni (tudi v domovih za ostarele!). Tako do zaščitne opreme niso upravičeni delavci pomoči na domu, osebje pri rednih pregledih v domovih za ostarele, občinski zaposleni…

 • Gasilce (tako poklicne, enote GEŠP kot prostovoljne se uporabi šele ko zmanjka ostalih možnosti), saj morajo primarno zagotavljati varnost zaradi nesreč.
 • URSZR od MIZŠ zahteva obvestilo oziroma navodilo občinam, kako lahko zagotovijo varstvo predšolskih in šolskih otrok za starše, ki zaradi občutljivih služb ne morejo ostati doma.
 • Predlagalo se je, da URSZR zadolži osebo za komuniciranje, ter da vsa komunikacije teže preko te osebe. Nevzdržno je, da župani preko medijev dobijo informacije o zaprtju šol in vrtcev.
 • Komunikacija bo potekala: Poveljnik CZ RS oziroma URSZR poveljniki CZ regij s štabi       Poveljniki CZ občin s štabi
 • Komunikacija poteka preko e-pošte na občinske naslove
 • Izpostavljeno je bilo, da imajo zdravstveni domovi vse informacije, ki jih potrebujejo, zato je NUJNO da se teh navodil držijo. Zdravstveni domovi imajo regijsko pravno osebo, preko katere poteka komunikacija.
 • Zdravstveni kader iz referenčnih ambulant bodo preusmerjali na potrebna mesta na regijskem nivoju.
 • Ministrstvo za delo poseduje izvajalcem in občinam navodila za izvajanje pomoči na domu.
 • Izpostavljena je bila problematika, da so trenutno v bolnicah okuženi ljudje, ki ne potrebujejo zdravstvene oskrbe, a nimajo možnosti za samoizolacijo doma. V primeru povečanja primera okuženih bodo to morali iz bolnic premestiti.
 • Podan je bil predlog, da bi se za prevoz vzorcev uporabilo prostovoljne gasilce.
< Vse aktualne novice