• Domov
  • Novice
  • Obvestilo – osnova za izračun dodatkov, delovne uspešnosti in nadomestil plače ob prejemu razlike do minimalne plače

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pojasnilo glede osnove za izračun dodatkov, delovne uspešnosti in nadomestil plače ob prejemu razlike do minimalne plače. Seznanjajo, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo. S 1. januarjem 2020 je potrebno pri ugotavljanju upravičenosti izplačila razlike do minimalne plače javnemu uslužbencu izračunati razliko med zneskoma osnovne in minimalne plače. Pri izračunu razlike do minimalne plače je potrebno upoštevati sorazmerni del osnovne plače in sorazmerni del minimalne plače glede na opravljene ure rednega dela. V primeru, ko se delo opravlja v krajšem delovnem času, je potrebno upoštevati tudi delež zaposlitve.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.

< Vse aktualne novice