• Domov
  • Novice
  • Obvestilo – sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS

Ministrstvo za finance je občine obvestilo, da je bil v Uradnem listu RS št. 175/2020 dne 27.11.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUOPDVE) s pričetkom veljavnosti 28.11.2020.

ZIUOPDVE v 123. členu določa, da se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.  Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka občini ustanoviteljici ali resorno pristojnemu ministrstvu. Minister, pristojen za finance, natančneje predpiše postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov.

Navodilo ministra je v pripravi in bo občinam posredovano v teh dneh. Skupaj z navodilom bodo občine prejele tudi obrazec za posredovanje zahtevkov na podlagi KPJS ločeno po mesecih trajanja epidemije. Finančne službe občin obveščajo, da bo postopek za vlaganje zahtevkov za neposredne in posredne uporabnike občinskih proračunov potekal na enak način kot spomladi (za mesece marec, april in maj) s tem, da bo poleg obrazca nov tudi sklic na št. 410-263/2020. Ministrstvo prosi, da do prejema navodil z obrazci občine ne pošiljajo zahtevkov na prejšnjih obrazcih s sklicem na št. 410-89/2020.

< Vse aktualne novice