• Domov
  • Novice
  • Obvezno davčno potrjevanje računov za plačila prejeta iz Airbnb ali Booking.com

Iz Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov smo na Skupnost občin Slovenije prejeli priporočilo, da občine seznanimo s pojasnilom Generalnega finančnega urada, za katerega so zaprosili na podlagi različnih interpretacij na terenu glede davčnega potrjevanja računov za plačila prejeta od Airbnb, Booking.com ali drugih rezervacijskih portalov.

Pri mnogih davčnih svetovalcih, računovodskih servisih in v praksi se pogosto zavzema napačno stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskega portala Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno.

Generalni finančni urad RS je potrdil, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi v primeru, ko sobodajalec ali drug ponudnik turističnih nastanitev gostu izda račun, plačilo računa pa prejme preko rezervacijskega sistema Airbnb ali Booking.com. Davčno potrjevanje takega računa je obvezno iz razloga, ker pri takem plačilu ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila na bančni račun sobodajalca ali drugega ponudnika turističnih nastanitev.

Pojasnilo Generalnega finančnega urada RS:

»Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.«

Pojasnilo FURS vključno z obrazložitvijo: Davcno-potrjevanje-airbnb-booking.

Vsak ponudnik nastanitev torej potrebuje:

  • vezano knjigo računov in program »Mini blagajna«, s katerim davčno potrdi izdane račune iz vezane knjige računov ali
  • aplikacijo za izdajanje računov z davčno blagajno.

Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice