• Domov
  • Novice
  • Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi. Pripravljena je na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite kot prispevek k Državni oceni tveganja. Tveganje za nesreče z nevarnimi snovmi je ocenjeno z upoštevanjem izrednih dogodkov – nenadzorovanih izpustov večjih količin nevarnih snovi, ki bi se lahko zgodili v industrijskih obratih v Sloveniji, kjer ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi in ki v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic izpolnjujejo merila za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Pri izdelavi ocene tveganja je bila upoštevanja metodologija in vplivi ter verjetnosti posameznih scenarijev, ki so bili kategorizirani kot je bilo dogovorjeno s koordinatorjem izdelave Državne ocene tveganja  – Upravo RS za zaščito in reševanje.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 9.9.2015.

< Vse aktualne novice