• Domov
  • Novice
  • Ocenjevanje zaposlenih iz psihološkega vidika

Skupnosti občin Slovenije je v tem tednu izvedla izobraževanje na temo Ocenjevanja in podajanja ocen (redne) delovne uspešnosti. Seminar je bil usmerjen v psihološki aspekt ocenjevanja uslužbencev, saj smo usposabljanja o pravnih in finančnih vidikih oblik nagrajevanja in ocenjevanja dela zaposlenih v preteklosti že organizirali s sodelovanjem resornega ministrstva. Ker nismo želeli zanemariti psihološkega vidika, ki je pomemben tako za zaposlenega kot nadrejenega, smo na izobraževanju v izvajanju Marka Kosteleca, poudarek položili na psihološko pripravo, komunikacijske veščine, aktivno poslušanje, medsebojno razumevanje in sporazumevanje ter spremljanje napredka zaposlenega.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice