• Domov
  • Novice
  • Odgovor MIZŠ na poziv SOS k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej

Dne 31. 3. 2021 je SOS na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila poziv k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej. In sicer da se glede na v odloku omejeno možnost koriščenja nujnega varstva otrok pozivamo k pristopu nujne spremembe določila, in sicer, da se varstvo otrok omogoči vsem tistim staršem, katerih delo je z vidika delovnega procesa nujno in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Poziv SOS k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej

Danes, 8. 4. 2021 smo s strani kabineta ministrice za izobraževanje prejeli odgovor, kjer navajajo:

“Žal se je epidemiološka situacija v državi tako poslabšala, da je bila Vlada RS primorana sprejeti nekatere odločitve. Glavni namen 11 dnevne ustavitve javnega življenja je zmanjšanje stikov ter s tem preprečitev širjenja virusa in varovanje življenj ljudi.
Odlok Vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, ki bo veljal od 1. 4. do 11. 4. 2021 določa, da vrtci v nujno varstvo sprejmejo le otroke katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec,  delata v sektorjih kritične  infrastrukture, ki jih določa 4. člen Zakona o kritični infrastrukturi. Sektorji kritične infrastrukture so energetika, promet,
prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja, informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi. Dodatno odlok vključuje tudi zavode s področja vzgoje in izobraževanja, zavode s področja socialne varnosti, Slovensko vojsko, Policijo in  zaposlene v poklicnih gasilskih enotah.
Zakon o kritični infrastrukturi sodi v resor Ministrstva za obrambo. Možnost nujnega varstva pod enakimi kriteriji, kot jih določa odlok, lahko koristijo tudi starši osnovnošolskih otrok od 1. do 3. razreda.
V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.
Odlok je sprejela Vlada RS skupaj s še drugimi odloki s katerimi se  začasno ustavlja javno življenje z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja novega koronavirusa in varovanja  življenj ljudi.
Lepo prosimo za razumevanje in spoštovanje odloka. Le tako bomo lahko čim prej izšli iz neugodne epidemiološke situacije in obvarovali zdravje vseh.

< Vse aktualne novice