• Domov
  • Novice
  • Odgovor MJU v zvezi z zelenim javnim naročanjem

SOS je na MJU 18.8.2016 poslal Prošnjo MJU za strokovno podlago za Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, da posredujejo izsledke delovne skupine, podprte z ustrezno analizo, ki realno kažejo, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj.

Predvsem nas je zanimala podlaga za konceptualno odločitev in izbiro pristopa urejanja zelenega javnega naročanja s predpisom in ne podobno kot v ostalih državah članicah EU, z mehkejšo ureditvijo tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic ter zagotavljanja čim bolj učinkovitega podpornega okolja za izvajanje.

Na SOS smo prejeli Odgovor MJU, ki je dostopen na tej povezavi.

Občine ponovno vabimo, da oddajo svoje predloge in pripombe  na osnutek uredbe in okoljske zahteve do srede, 28.9.2016 na SOS (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Povezavi na osnutke:

Predlog uredbe

Predlogi primerov okoljskih zahtev

< Vse aktualne novice