• Domov
  • Novice
  • Odgovor MOP glede služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih

SOS je seznanila v enem izmed prejšnjih prispevkov (objava spodaj), da je Ministrstvo za javno upravo na pristojno ministrstvo za okolje in prostor posredovalo dopis s prošnjo po informacijah glede ureditve problematike zaračunavanja visokih nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljišč. Ker še do dne 22.11.2016 nismo bili seznanjeni z odgovorom pristojnega ministrstva na prejeti dopis, smo ministrstvo pozvali, da nas o navedenih aktivnostih, katerih cilj je znižanje stroškov za delovanje občin, torej znižanje višine nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih, v najkrajšem možnem času obvesti. Objavljamo (pričakovani) prejeti odgovor MOP, ki kaže, da bodo potrebni še dodatni ukrepi za dosego cilja. Odgovor MOP

Služnost na vodnih in priobalnih zemljiščih

 

< Vse aktualne novice