• Domov
  • Novice
  • Odgovor MZI na poziv SOS za zmanjševanje zastojev na avtocestnem križu

Skupnost občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo za infrastrukturo naslovila dopis s pozivom za sprejem ustreznih ukrepov za zmanjševanje zastojev na avtocestnem križu. SOS je opozorila, da  stalni zastoji ne povzročajo le slabe volje in izgube časa udeležencev v prometu, temveč povzročajo tudi gospodarsko škodo (zamude v prometu, preobremenjenost cest) ter slabšanje prometne varnosti na vseh slovenskih cestah. Preobremenjenost avtocestnega križa, povzroča preusmeritev prometnih tokov na vzporedne državne in občinske ceste. Zaradi prevelikega prometa (tovornega in osebnega) se varnost na njih drastično zmanjšuje.

Iz navedenih razlogov smo pozvali pristojne, da sprejmejo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za zmanjševanje zastojev, povečanja pretočnosti na najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih, ter ukrepe za zmanjševanje števila osebnih vozil do Ljubljane.

Odziv ministrice Alenke Bratušek prilagamo tukaj.

Prejeli smo tudi odgovor Direkcije za kopenski promet, ki ga najdete tukaj.

< Vse aktualne novice