Prisotne županje in župani so se na Skupščini SOS srečali z evropsko komisarko Violeto Bulc, ki je prisotnim predstavila izhodišča Evropske komisije za naslednjo finančno perspektivo, ter cilje Evropske komisije na področju prometa.

Županje in župani so v razpravi o izhodiščih Evropske komisije o razdelitvi sredstev v naslednji finančni perspektivi izpostavili stališča in potrebe slovenskih občin. V nadaljevanju so o potrebah in pričakovanjih bili sprejeti sklepi, ki si jih lahko preberete na tej povezavi.  Sprejete sklepe smo posredovali tako na Vlado RS, Ministrstvo za finance kot na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

S strani SVRK-a smo prejeli odziv na posredovane sklepe, (odgovor SVRK si lahko preberete tukaj) v katerem poudarjajo namero po vključevanju lokalnih skupnosti pri naslavljanju konkretnih predlogov za naslednjo finančno perspektivo. Prav tako so izpostavili pomen “vzvoda” (z dodeljenimi evropskimi sredstvi doseči čim večji razvojni potencial). S strani SVRK-a so prav tako podprli argument SOS, da mora Ministrstvo za finance poskrbeti za trajno financiranje občin in da se ne more pričakovati, da bodo občine za financiranje lastne infrastrukture lahko še naprej iskale evropska sredstva. Osnovna infrastruktura se bo morala financirati iz lastnih virov, zato morajo dobiti občine s strani povprečnine dovolj sredstev za financiranje osnovnih potreb.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice