14.3.2018 je Skupnost občin Slovenije izvedla seminar o novostih ZSRT-1 in pripravah odlokov o turistični taksi, na katerem so bile izpostavljena določena vprašanja in dileme, ki jih ZSRT-1 ne določa natančno, vplivajo pa na vsebine, ki jih bodo občine zapisale v odloke.

  1. 3. 2018  je bil na MGRTsestanek predstavnikov različnih resorjev MGRT, MF, RSRS, FURS, STO, AJPES in OBČIN, ker morajo občine odloke o turističnih taksah sprejeti do 15. 6. 2018 in ga bodo morale prav kmalu dati v 1. obravnavo. Sestanek je sklical SOS z namenom, da bi odgovorili na odprta vprašanja.

Nekatera so bila odgovorjena, nekaj odgovorov pa smo na SOS prejeli naknadno, objavljena so na naslednjih povezavah:

10.4.2018 Odgovor – Davek sobodajalcev (normirani stroški)

9.4.2018 Parkirišča za avtodome (PZA) in turistična taksa

5.4.2018 Pojasnilo FURS glede obračunavanja obresti v postopku izterjave turistične in promocijske takse

Vprašanja in odgovore k ZSRT-1 objavlja tudi MGRT tukaj:  http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/turizem/veljavni_predpisi/.

< Vse aktualne novice