• Domov
  • Novice
  • Odločba Ustavnega sodišča RS glede povprečnine

Obveščamo vas, da je bila dne, 29.11.2016, objavljena Odločba Ustavnega sodišča (št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016), v kateri je Ustavno sodišče odločalo o zahtevi Mestnih občin za presojo določb Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine. Ustavno sodišče je odločalo tudi o pobudi Združenja mestnih občin Slovenije za oceno ustavnosti 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Ustavno sodišče je odločilo:

  1. Drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) ni v neskladju z Ustavo.
  2. Člen 55 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) ni v neskladju z Ustavo.
  3. Sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je v neskladju z Ustavo.
  4. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
  5. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09), se razveljavi.
  6. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
  7. Zahteva za oceno ustavnosti 46. in 46.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) ter 3. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 se zavrže. 2 8. Zahteva za naložitev odprave protiustavnega stanja in ureditev položaja mestnih občin se zavrže.

Celotno odločbo si lahko preberete na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice