V torek, 3.3.2020 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o.  že ponovno organizirala posvet z naslovom Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah. Tjaša Remic in mag. Matija Kralj iz Ministrstva za okolje in prostor sta predstavila Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Predavatelja sta med drugim izpostavila priporočila pri pripravi novih odlokov. Opozorila sta na objavljene vzorce na spletni strani ter nomotehnične usmeritve, da naj občine v odloke ne prepisujejo vsebin, ki jih določajo državni predpisi temveč le tiste vsebine, ki jih mora določiti občina. Glede pogodbe o opremljanju sta podala nekaj pojasnil glede najpogostejših dilem občin (ali je občina dolžna skleniti pogodbo o opremljanju ali je odmerna odločba sestavni del pogodbe,…).

Marinka Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., se je osredotočila na praktične primere priprave Odloka. Predstavila je grobo analizo razmerij v stroških na enoto in oceno skladnosti s poselitvenim vzorcem v redko – razpršeno poseljeni občini, gosto poseljeni občini in občini s podobnim poselitvenim vzorcem, kot ga odražajo povprečni stroški ter kdaj je uporaba povprečnih stroškov po pravilniku primerna.

 

< Vse aktualne novice