• Domov
  • Novice
  • Odmera letnega dopusta v letu 2020 – obvestilo

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je v zakonodajnem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), skrajšani postopek, ki je uvrščen na 15. sejo Državnega zbora, ki se bo pričela v ponedeljek, 27. 1. 2020. Predmet predloga zakona je sprememba določb 38. in 39. člena ZDDO, ki določata kriterije za odmero letnega dopusta. Prehodna določba zakona določa, da se določbi 1. in 2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.

Predstojniki, ki bodo sklep o odmeri letnega dopusta za leto 2020 izdali pred uveljavitvijo zakona, bodo morali po uveljavitvi zakona dodatno preveriti izpolnjevanje pogojev skladno z novelo zakona. Zaradi navedenega in upoštevaje, da ZDR-1 v 160. členu določa dolžnost delodajalca, da delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, organom predlagajo, da z izdajo sklepa počakajo do uveljavitve ZDDO-H.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

 

< Vse aktualne novice