Dne 27.1.2016 je potekal sestanek v zvezi z vprašanjem odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč oz. problematika izdajanja odločb pravim zavezancem, ki ga je sklical generalni sekretar Vlade RS, mag. Darko Krašovec. Sestanka se je udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Generalni sekretar Vlade RS in generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin sta prisotnim predstavnikom asociacij občin predstavila problematiko glede izdajanja odločb za NUSZ Republiki Sloveniji. Po predpisih je zavezanec za plačilo uporabnik, če uporabnika ni, je zavezanec za plačilo lastnik. Po besedah generalnega sekretarja vlade naj bi bilo lani izdanih 33 napačnih odločb o NUSZ, in sicer zaradi prejetih napačnih podatkov s strani občin. Zoper odločbe vlaga Generalni sekretariat vlade pritožbe, ki so upravičene. FURS o slednjem obvesti občine, hkrati pa posreduje tudi podatke kdo je uporabnik nepremičnine (razvidno iz podatkov GURS, dosegljivi preko portala prostor.si). Vendar je problem v tem, da naj občine ne bi teh prejetih podatkov vnašale v register, torej se napačno izdane odločbe o NUSZ ponavljajo. Le to ne velja zgolj samo v primeru, ko je lastnik nepremičnine Vlada RS, temveč tudi ko je lastnik posamično ministrstvo.

Predstavniki združenj so na sestanku izpostavili, da so lastniki dolžni obveščat, kdo je uporabnik nepremičnine. Da pa vpogleda v to, ali občine vnašajo podatke v register nimajo.

Zato je predlog Vlade RS, da bodo obveščali o vseh spremembah in naj bi o vseh nepremičninah tudi preverili podatke v katastru. Namreč FURS v bodoče ne bo izdajal odločb, v kolikor bo lastnik nepremičnine RS.

V skladu z navedenim se občinam zato priporoča, da preverijo podatke v okviru svojih kadrovskih zmožnosti in v primeru, da ugotovijo, da lastnik ni tudi uporabnik, naj pozovejo upravitelja, da jim posreduje podatke o dejanskem uporabniku.

< Vse aktualne novice