V sredo, 27.3.2019, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance organizirala posvet na temo NUSZ 2019/2020. Glede na še vedno aktualna vprašanja in zamike pri sprejemu zakonodaje ( davka na nepremičnine) smo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je moderiral Jože Novak z Ministrstva za finance in vodja projekta PS za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. Uvodoma je prisotne nagovoril Aleš Prijon, državni sekretar MOP. V nadaljevanju so sodelujoči predavatelji predstavili ključna opozorila pri izvajanju navodil FURS pri izvedbi odmere NUSZ 2019/20, pregled NUSZ od leta 2016 do 2019, odločitve Ustavnega sodišča RS (US) v zvezi z odmerjanjem NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča (SZ), ki komunalno niso opremljena, prakso upravnega sodišča, praktične primere priprave podatkov o nezazidanih SZ za potrebe odmere NUSZ po kriterijih US, priporočila in vzorec za pripravo odloka, uporabnost podatkov za druge namene in potrebe, ter ostale vsebine. Zadnji del posveta je bil namenjen razpravi, v kateri so udeleženci dobili odgovore na konkretne dileme in vprašanja.

< Vse aktualne novice