• Domov
  • Novice
  • Odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb

Skupnost občin Slovenije vas seznanja s prejetim dopisom Ministrstva za javno upravo glede uveljavitve aneksi h kolektivnim pogodbam in uredb, s katerimi so bili na zgoraj navedenih delovnih mestih odpravljene anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov.

Aneksi in uredbi so pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 30.8.2017, in vsebujejo prehodno določbo, skladno s katero je treba akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti z navedenimi akti najkasneje v 30 dneh od uveljavitve aktov, kar pomeni najkasneje do 29.9.2017. V tej zvezi velja opozoriti, da morajo biti tudi te spremembe sistemizacije delovnih mest sprejete po predpisanem in veljavnem postopku ter da morajo delodajalci, upoštevaje uveljavljene spremembe sistemizacije delovnih mest, javnim uslužbencem v podpis ponuditi ustrezne individualne delovnopravne akte.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.

 

< Vse aktualne novice