AlpeAdriaNa spletni strani Zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance) je objavljena novica o odprtju poziva.

Upravni odbor AAA bo odobril prvi krog novih projektov na spomladanski seji v Celovcu na 28. aprila 2016. Zato je poziv k oddaji vlog za sofinanciranje odprt od 1. marca do 31. marca 2016.

Do tega datuma morajo biti vse vloge poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in najdete pa jih tudi na obrazcu vloge.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv ima tri sklope:

  1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
  2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
  3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.

Grafika članic AAA je objavljena v tem prispevku.

AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

< Vse aktualne novice