• Domov
  • Novice
  • Odziv MIZŠ glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovne šole

V Skupnosti občin Slovenije smo na to, da je nujno potrebno zagotavljati investicijska finančna sredstva za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor, opozarjali že večkrat, nazadnje smo na podlagi razprave predsedstva SOS o potrebi po dodatnih državnih sredstvih za sofinanciranje investicij v vrtce in v osnovno šolstvo in na podlagi sprejetega sklepa predsedstva SOS v zvezi s tem pozvali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po nujni zagotovitvi dodatnih državnih sredstvih za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor. Ob tem je bila na predsednika Državnega sveta RS RS naslovljena pobuda za odprtje razprave na DS RS glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo.

Pobudo SOS je obravnavala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 64. seji, dne 7. 6. 2021, in v zvezi s tem sprejela sledeče sklepe: TUKAJ.

MIZŠ je podalo odziv na sprejete sklepe, s katerim vas seznanjamo na sledeči povezavi: ODZIV MIZŠ.

< Vse aktualne novice