Pred časom smo občine seznanili z informacijami prejetimi iz MF v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji ministrstva na tem področju, kjer ocenjujejo, da bi brezplačna uporaba informacijske podpore MFERAC občinam prihranila stroške. Na podlagi številnih vprašanj občin smo predstavnike Ministrstva za finance zaprosili za srečanje z zainteresiranimi občinami. Okrogla miza je potekala 8. aprila v Ljubljani in je bila namenjena predstavitvi in razpravi o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri uporabi informacijskega sistema MFERAC.
MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-parka, podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah.
Predstavnika Ministrstva za finance, Marija Janc, direktorica Direktorata za javno računovodstvo in vodja projekta MFERAC04 ter Slavko Lenarčič, vodja Oddelka za poslovne rešitve  v Službi za informacijske tehnologije in storitve in koordinator projekta MFERAC04 sta sistem podrobno predstavila nekaj več kot petdeset prisotnim večinoma iz občin ter skupnih občinskih uprav. Predstavitev sta s praktičnega in uporabnega vidika dopolnila še predstavnika Mestne občine Ljubljana, kot doslej edine uporabnice izmed občin, mag. Arian Debeljak, Vodja Centra za informatiko MOL in Urška Otoničar, vodja oddelka za finance in računovodstvo MOL.
Predstavitvam je sledila odprta in aktivna razprava, ki sta jo vodila dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije za proračun in javne finance ter mag. Edi Kozel, predsednik komisije za e-poslovanje.
Uporaba sistema je popolnoma brezplačna za občine. Za posebnosti, prilagoditve in posodobitve, ki so jih potrebovali v MO Ljubljana, na Ministrstvu za finance niso zahtevali nobenega dodatnega plačila. Predstavniki MOL so posebej pohvalili odzivnost MF ob kakršnih koli težavah ali vprašanjih, ki so se jim tekom let pojavila. Pomisleki so bili izraženi glede počasnosti omrežja HKOM in morebitnih posledičnih zamud pri izvajanju finančnih obveznosti občin, vendar takšnih težav v Ljubljani niso zaznali. Predstavnika MOL sta izpostavila, da je bil ključni razlog MOL za prehod na MFERAC njihova nujna potreba po zamenjavi obstoječega sistema.
Iz Ministrstva za finance je bilo izpostavljeno, da ne pričakujejo, da bi se na podlagi predstavitev in razprave na dogodku občine lahko že odločile za morebitno zamenjavo. Povedali so, da v kolikor so ponudbo približali občinam in bi se katera želela s sistemom podrobneje seznaniti in ga testirati, je to možno v njihovi ali kakšni drugi (s HKOM dostopom) urejeni računalniški učilnici. Prav tako bodo odgovorili na vsa dodatna vprašanja, ki se bodo kljub dolgi razpravi in številnim odgovorom še pojavila. Povedali pa so tudi, da več kot 7 občin v enem letu ne bi bili sposobni usposobiti, vključiti in nuditi podporo.

Galerija fotografij z okrogle mize je na tej povezavi.

 

< Vse aktualne novice