• Domov
  • Novice
  • Okrogla miza o trajnostnem razvoju na občinski ravni
https://www.maxpixel.net/Reflection-Mirror-Glass-Water-Winter-Landscape-1160264

12. junija 2019 je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s konzorcijem strokovnih institucij, ki ga vodi Institut »Jožef Stefan«, pripravilo dogodek ob izidu Podnebnega ogledala 2019, o katerem je SOS občine že obveščal. Sočasno je izšel tudi Lokalni semafor podnebnih aktivnosti za leto 2019. Oboje je pripravljeno v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Slovenija je že sprejela obveznost, da bo emisije do leta 2030 zmanjšala za 15 % glede na leto 2005, a bo ambicije treba še povečati. Do sedaj zastavljene cilje Slovenija uspešno izpolnjuje.

Največji deleži v strukturi prispevkov toplogrednih plinov:

  • skoraj 51 % prispeva promet;
  • sledijo kmetijstvo (16 %),
  • stavbe (11 %),
  • industrija (10 %),
  • sektor proizvodnje električne energije in toplote (5 %) in
  • sektor ravnanja z odpadki (5 %).

Podnebne cilje si v mednarodnem prostoru zastavljajo tudi občine. V Sloveniji imamo 37 občin, ki so pristopile h Konvenciji županov in si zastavile cilje za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020. Najbolj ambiciozna med njimi je občina Idrija, ki se je že leta 2015, kot ena prvih občin v Evropi, zavezala k zmanjšanju emisij za 40 % do leta 2030. Poleg Idrije si je cilj za leto 2030 za enkrat zastavila še Mestna občina Novo mesto.

Vladimir Prebilič, župan Kočevja in član glavnega odbora SOS, je na okrogli mizi, na kateri je zastopal SOS izpostavil, da sta ključni težavi podnebnih investicij na lokalni ravni neenakost pri prejemanju sredstev, kjer so po njegovem mnenju mestne občine v veliki prednosti glede na druge, in pomanjkljivo sodelovanje med občinami. Poročilo Podnebno ogledalo Slovenije je predstavil Institut Jožef Stefan v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, ki so poudarili, da je sredstev za tovrstne investicije iz leta v leto več. Tanja Bolte z okoljskega ministrstva je poudarila, da so občinam in občanom na voljo sredstva iz podnebnega sklada za ureditev kolesarskih infrastruktur, polnilnih postaj in subvencij nakupov okolju prijaznih vozil.

Bojan Suvorov iz vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko pa je ob tem poudaril, da se pripravlja novo finančno obdobje financiranja s sredstvi EU-ja, kjer bo verjetno na voljo manj sredstev kot v obdobju 2014-2020, saj končna številka sredstev še ni znana. Po trenutnih načrtih bi Slovenija v prihodnjih sedmih letih lahko prejela do 2,8 milijarde evrov evropskih sredstev.

Vladimir Prebilič je  poudaril, da je bil napredek na področju trajnostnih naložb na občinski ravni storjen, a je še veliko prostora za izboljšave. Izpostavil je tudi težave na področju obremenjenosti s trdimi delci, kjer je periferija zaradi priseljevanja ljudi bolj obremenjena z njimi kot mesta.

Tanja Bolte je ob tem poudarila, da ima Slovenija že opredeljena območja z večjo obremenitvijo z delci PM10, za katera se že sprejemajo določeni ukrepi, ki bi občinam pomagali pri regulaciji te obremenitve. Dodala je še, da so v letošnjem letu  povečali subvencije za ta območja, ki so bolj izpostavljena. Prav tako je povedala, da so občine tiste, ki lahko predvidene ukrepe približajo občanom.

Glede medobčinskega dialoga je Prebilič dejal, da gre za področje, kjer je ogromno težav. “Občine so različno hitre pri pridobivanju zemljišč za projekte,” zato meni, da bi bila tu tudi primerna pomoč občinam. Prav tako pa meni, da bi morali biti ukrepi celostno zastavljeni in se ne izvajati stihijsko. Kot primer je navedel energetsko sanacijo javnih objektov, po kateri se je sicer zmanjšala poraba energije, ampak “potem se nam je energija podražila in se ljudje odklapljajo s centralnega ogrevanja”, je poudaril. Prebilič je kot projekte prihodnosti omenil oskrbo z bioplinom, predlagal je tudi prenos financiranja eko sklada na občine, saj nekatere občine že izdajajo svoja sredstva za subvencije pri menjavi kurilnih naprav in te občine bi morale po njegovem mnenju prejeti kaka sredstva iz eko sklada.

Več v Sporočilu za medije 

< Vse aktualne novice