Skupnost občin Slovenije vam v vednost objavlja okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport naslovljen vrtcem z vzorcem pogodbe o zaposlitvi strokovnega delavca vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in glede financiranja oddelkov krajših programov v šolskem letu 2018/19.

Okrožnica – krajši programi

< Vse aktualne novice