S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico za vrtce glede koronavirusa, najdete jo tukaj:

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2020/03/okroz_epidem_13_3_20.tif

Prav tako je na spletni strani GOV.SI objavljeno še okrožnice osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam, zavodom za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolam, dijaškim domovom, višjim strokovnim šolam in organizacijam za izobraževanje odraslih:

https://www.gov.si/novice/2020-03-13-usmeritve-o-organizaciji-dela-v-primeru-zacasne-prekinitve-izvajanja-vzgojno-izobrazevalne-dejavnosti-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/

Vsa ostala obvestila v zvezi s situacijo v Sloveniji spremljate lahko tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus/ (rubrika: AKTUALNO).

< Vse aktualne novice