• Domov
 • Novice
 • Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 2015-2016

green economyV četrtek, 9. julija 2015 je na MOP potekal sestanek, kjer je vabljenim SOS in ZOS (ZMOS je udeležbo opravičil) mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, predstavila Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 2015-2016 (OPZG).

Predstavila je napredek na dokumentu, povedala, da so ob MOP, MGRT, SVRK, MJU, MKGP vključili še dodatne resorje in sicer MIZŠ, MDDSZ, MzI in MF. Osnutek pripravljen za javno razpravo naj bi bil do 10. julija 2015, ko ga bodo poslali tudi vsem skupnostim občin, te pa svojim članicam. Mag. Bogataj je povedala, da se bo 14 – dnevni rok za javno razpravo zaključil s predvidenim posvetom 24. julija. Po takšni časovnici bi lahko Vlada sprejela dokument z aktivnostmi za 2015 in 2016 konec julija, imenovala platformo, v kateri bi bili resorji in deležniki (občine, NVO, GZS). Članice in člani platforme bi se redno sestajali ter obravnavali 5 fokusnih področij: podporno okolje, zelena javna naročila, zelena davčna reforma, izobraževanje ter obveščanje; javni sektor kot zgled. Dokument se bo dograjeval skladno z usmeritvami in priporočili platforme. V mesecih september, oktober, november bi lahko strukturirano peljali ta proces ter vključevali pobude.

Državna sekretarka je predstavila strukturo OPZG, ki bo imela priloženo tabelo dejavnosti, kar resorji zmorejo v tem času pripraviti:

 1. Trajnostno upravljanje z viri
  1. Spodbujanje spreminjanja odpadkov v vir
  2. Prostor kot vir
  3. Upravljanje z vodami
  4. Upravljanje z območji varstva narave
  5. Trajnostno upravljanje z gozdom
  6. Les kot vir za trajnostni razvoj gospodarstva
 2. Zelena rast gospodarstva
 3. Zelena delovna mesta, povečevanja socialne vključenosti in usposabljanje oseb na trgu dela za potrebe zelenega gospodarstva
 4. Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje
 5. Zelena proračunska reforma
 6. Trajnostni urbani razvoj
  1. Trajnostna gradnja javnih stavb
  2. Trajnostna mobilnost
 7. Izobraževanje za zeleno rast in promocija
 8. Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu
 9. Javni sektor kot zgled
 10. Valilnica idej na podlagi strukturiranega dialoga

Državna sekretarka je prosila za pomoč pri zbiranju informacij občin, kaj občine potrebujejo, česa si želijo poleg jasnih pogojev, jasnih pravil ter da država zagotavlja denar. Prosila je tudi za aktivnost in mnenje, kako bi lahko stvari povezali pri npr parkih (zavarovana območja); morda povezati tudi z regijskimi posveti in predstavila okvir procesa za aktivnostmi.

Komentarji in vprašanja SOS so bili glede kratkega roka in povezanosti z drugimi strateškimi dokumenti, predvsem s Strategijo razvoja Slovenije, za katerega je sekretarka odgovorila, da sodelujejo s SVRK, nekoliko manj je vsebinskega usklajevanja z Energetskim konceptom. Na vprašanje kdaj se bodo pričeli postopki za sprejem Nacionalnega programa varstva okolja je odgovorila septembra. Podnebne spremembe oz. prilagajanje nanje ni v dokumentu posebej obravnavano, kakor tudi ne pojem »sharing economy«, s katerim se vse pogosteje srečujemo tako v pozitivnem, kot v negativnem smislu in bi bilo dobro te trende spremljati in jim nameniti pozornost.

V razpravi je bila omenjena tudi neljuba prepoved naravovarstvenih institucij tretje izvedbe Soča MTB Maraton tekmovanja v sklopu Soča Outdoor Festivala, navkljub dvakratni korektni izvedbi prireditve, kjer so se organizatorji izkazali kot dobri gospodarji narave in na izvedbo ni bilo pripomb. Gorskokolesarska pot Trans Slovenia na letni ravni v dolini Soče ustvarita med 15.000 in 20.000 nočitev oziroma preko 1 milijona EUR prometa. Po nekaterih ocenah kolesarjenje v dolini Soče ustvari okoli 15% vseh nočitev. Primer odraža pogoste očitke županov nad zavarovanimi območji in njihovo nemoč pri želenem izvajanju aktivnosti. Težko je načrtovati in biti aktiven na lokalni ravni pri udejanjanju prehoda v zeleno gospodarstvo, ob stalni negotovosti in bojazni, kdaj bo kakšen državni uradnik prepovedal kolesarjenje ali zaukazal registracijo kajakov.

 

< Vse aktualne novice