• Domov
  • Novice
  • Omejitve poslovanja: pojasnilo KPK zavezancem v zvezi s pisno izjavo

Skupnost občin Slovenije je na Komisijo za preprečevanje korupcije posredovala pobudo za razrešitev problematike povezane s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – nanaša se na smiselnost podpisa pisnih izjav v primeru poslovanja z naročilnicami.

Danes, 20. 1. 2021 je Komisija za preprečevanje korupcije zaradi velikega števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost podaje pisne izjave, da poslovni subjekt (ali fizična oseba) ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja, podala naslednje pojasnilo:

Komisija se je v zvezi s prejetimi vprašanji obrnila na pripravljavca zakona, Ministrstvo za pravosodje. V skladu z njihovim odgovorom (DOSTOPEN TUKAJ), pojasnjujejo, da je pisno izjavo treba pridobiti v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja oziroma pred sklenitvijo pogodbe. Pisne izjave ni treba zahtevati oziroma podati v primerih poslovanja z naročilnico, službeno (kreditno) kartico, gotovino ali poslovanja preko spleta, če ni bil izveden postopek javnega naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ali če ni bila sklenjena pisna pogodba, ki jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Komisija svetuje, da v primeru izvedbe postopka javnega naročila, ki se bo zaključilo s pogodbo, naročnik zahtevo po pisni izjavi vključi v razpisno dokumentacijo javnega naročila, v primeru sklenitve pisne pogodbe brez izvedbe javnega naročila pa naročnik – v kolikor bo pridobival ponudbe večih potencialnih ponudnikov – zahtevo po pisni izjavi priloži povpraševanju.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice