• Domov
  • Novice
  • Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS.

Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih glede priprave načrtov ravnanja z odpadki ter iz Direktive 2008/98/ES glede priprave programov preprečevanja nastajanja odpadkov.

Direktiva 2008/98/ES v 28. in 29. členu določa obveznost priprave načrtov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja nastajanja odpadkov ter vsebino teh programov. Načrti ravnanja z odpadki morajo biti usklajeni z zahtevami za načrte ravnanja z odpadki iz Direktive 94/62/ES ter Direktive 1999/31/ES. Program preprečevanja odpadkov se lahko pripravi kot samostojen program ali kot poseben del načrta ravnanja z odpadki. Obveznosti držav članic glede ocene ter pregleda načrtov in programov so določene v 30. členu Direktive 2008/98/ES.

S programom ravnanja z odpadki, se na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki, določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije.

Prosimo vas, da priložen dokument preučite in nam vaše mnenje in predloge posredujete do petka, 29.1.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice