• Domov
  • Novice
  • Opozorilo KPK glede nedovoljenih praks v javnem sektorju pri najemanju odvetniških storitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe javnega sektorja na nedovoljene prakse pri najemanju odvetniških storitev.

Komisija je že leta 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje, v katerem se je opredelila, da je :

  • ravnanje funkcionarja, poslovodne oziroma druge uradne osebe, ki za opravljanje storitev pravnega zastopanja in svetovanja subjektu javnega sektorja pooblasti ali sodeluje pri odločanju o podelitvi pooblastila odvetniku, odvetniški pisarni ali odvetniški družbi, s katero ima ali je do nedavnega imela odprto zasebno pooblastilno razmerje, ustreza definiciji nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK);
  • ravnanje odgovorne osebe subjekta javnega sektorja, ki zasebno pooblasti odvetnika, odvetniško pisarno ali odvetniško družbo, ki v istem času opravlja storitve za ta subjekt javnega sektorja, predstavlja realno korupcijsko tveganje oziroma tveganje za nastanek nasprotja interesov in je zato v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije ali službe po ZIntPK.

Stališče Komisije glede najemanja odvetniških storitev je v dobrem letu dni trikrat potrdilo tudi Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je zavrnilo tožbe obravnavanih oseb zoper ugotovitve Komisije o kršitvah integritete.

Interesi subjekta javnega sektorja (javni interes) in njegovega predstojnika (zasebni interes) so namreč v posameznem postopku lahko različni. Zato se v situacijah, ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah, ki se tičejo izvajanja njihove službe (npr. odškodninski zahtevki v zvezi z opravljanjem službe, kazenske ovadbe v povezavi z zlorabo položaja ali pravic v službi, zastopanje pred različnimi nadzornimi organi …), pooblastijo odvetnike, ki že zastopajo ta subjekt javnega sektorja, ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov.

Komisija pričakuje proaktivno ravnanje uradnih oseb, ki so pri svojem delu zavezane dosledno zasledovati javni interes, s ciljem odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, ki jo vodijo, s tem pa krepitve integritete celotnega javnega sektorja.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice