• Domov
  • Novice
  • Opremljanje stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka po ZUreP-2

V torek, 1. decembra 2020 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., izvedla seminar z naslovom Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2.

Predstavljene so bile ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka, praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi in praksa v občinah.

Posebej je bilo poudarjeno, da program opremljanja stavbnih zemljišč ni načrtovalski dokument, temveč pravni akt občine in predlagano, da jih občine naj ne sprejemajo na »zalogo« ampak takrat, ko ga občina dejansko potrebuje. Prav tako pa ga občine morajo uskladiti le, če je komunalna oprema že zgrajena ali če bodo na novo opremljali, sicer ni potrebe.

Občinam je bil tudi dan poziv za posredovanja programov opremljanja in odlokov o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na MOP, ker bodo na podlagi teh podatkov vzpostavili evidenco oziroma bazo podatkov v prostorskem informacijskem sistemu (PIS).

Povedano je tudi bilo, da bo MOP začel opravljati nadzor nad oprostitvami plačila komunalnega prispevka v občinah oziroma odloki, zaradi izvedene revizije Računskega sodišča RS in obveze, ki jim jo je na podlagi tega naložilo Računsko sodišče.

Na seminarju so predavatelji tudi spomnili na objavljene vzorce odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in najpogostejša vprašanja s področja opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/teme/zemljiska-politika/.

 

< Vse aktualne novice