• Domov
  • Novice
  • Odprto vprašanje plačila storitev mrliško pregledne službe

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije sta 25. 1. 2021 posredovala Ministrstvu za zdravje dopis v zvezi z izvajanjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), v delu, ki se nanaša na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) oz. mrliško pregledno službo. Opozorili smo, da je vsebina Pojasnil o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin z dne 17. 12. 2020, nesprejemljiva v delu, ki za občine predvideva dodatno finančno in administrativno breme, ter da je vsebina pojasnil v nasprotju z namenom in cilji ZFRO.

Opozorjeno je bilo tudi na stališče Ministrstva za javno upravo z dne 7. 1. 2021, da bi se izdani računi za opravljene storitve morali neposredno izstaviti v izvršitev Republiki Sloveniji oziroma zanjo Ministrstvu za zdravje.

Ker se pristojno ministrstvo na pisanje ni odzvalo smo na Vlado RS naslovili predlog, da ukrepa oz ministrstvo na to opozori, ter podali mnenje, da bi za trenutno ureditev stanja zadostovalo že to, če bi Ministrstvo za zdravje pozvalo izvajalce mrliško pregledne službe, da račune za opravljene storitve posredujejo neposredno temu ministrstvu.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice