Odprto vprašanje plačila storitev mrliško pregledne službe

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije sta 25. 1. 2021 posredovala Ministrstvu za zdravje dopis v zvezi z izvajanjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), v delu, ki se nanaša na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) oz. mrliško pregledno službo. Opozorili smo, da je vsebina Pojasnil o načinu izvajanja posameznih … Nadaljujte z branjem Odprto vprašanje plačila storitev mrliško pregledne službe